Đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Thứ sáu - 28/08/2020 07:44
5 năm qua, đội ngũ công chức, người lao động ngành Thuế Phú Yên đã ra sức nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

5 năm qua, đội ngũ công chức, người lao động ngành Thuế Phú Yên đã ra sức nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 

Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành Thuế, bám sát các phong trào thi đua do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh phát động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, thời gian qua, ngành Thuế Phú Yên đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nổi bật.

 

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

 

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đến các đơn vị trong ngành, phong trào thi đua được phát động thường xuyên, liên tục hàng quý, năm; nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng bộ. Có thể nói, các phong trào thi đua đã cổ vũ động viên công chức, người lao động trong toàn ngành đoàn kết khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Cụ thể, trong các năm từ2015-2019, Cục Thuế Phú Yên liên tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, năm 2015, thu đạt 2.570 tỉ đồng, bằng 106%% dự toán tỉnh giao. Năm 2016, thu đạt 3.207 tỉ đồng, bằng 100,2% dự toán. Năm 2017, thu đạt 3.819 tỉ đồng, bằng 100,8% dự toán. Năm 2018, thu đạt 4.575 tỉ đồng, bằng 114,4% dự toán. Năm 2019 thu đạt 7.033 tỉ đồng, bằng 127,9% dự toán. Năm 2020, toàn ngành phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao là 9.000 tỉ đồng, tăng 30% so với số thực hiện 2019.

 

Bên cạnh đó, Cục Thuế thường xuyên hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ, thực hiện tốt chương trình hành động và các nghị quyết, chỉ thị mà Chính phủ và UBND tỉnh đề ra. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức công chức thuế; chú trọng kiểm tra nội bộ, kiểm tra thực thi công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của ngành, nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện nghiêm túc công tác tăng cường quản lý công chức, xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị.

 

Cục Thuế còn thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ công chức thuế đúng các giá trị của Tuyên ngôn ngành Thuế, đó là “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện văn hóa công sở, đoàn kết sáng tạo, đẩy mạnh thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thu ngân sách hàng năm.

 

Triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Cục Thuế đã sắp xếp, ổn định bộ máy quản lý thuế các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, kết quả cơ cấu tổ chức sau sắp xếp giảm 1 phòng, 3 chi cục thuế và 29 đội thuế. Sau khi sắp xếp lại, bộ máy gọn nhẹ, đảm bảo được số công chức làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ quản lý thuế trong điều kiện còn thiếu biên chế.

 

Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên Nguyễn Ngọc Duy tặng giấy khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: VIỆT AN

 

Phát huy sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác

 

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác trong toàn thể đội ngũ công chức, lãnh đạo Cục Thuế rất quan tâm phát huy khả năng, trí tuệ và tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công chức trong việc vận dụng kiến thức, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Từ đó dấy lên phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sáng kiến cải tiến trong công tác. Trong 5 năm qua, toàn ngành có 184 sáng kiến công nhận cấp cơ sở, trong đó có 17 sáng kiến được Tổng cục Thuế công nhận sáng kiến cấp ngành Thuế. Việc áp dụng sáng kiến đã mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác quản lý thuế như: rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai từ 5 ngày xuống còn 4 ngày; nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế, tỉ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đến nay đạt 97,5%; tăng thu ngân sách qua công tác chống thất thu thuế hàng năm hàng tỉ đồng.

 

Xác định thi đua là gốc của khen thưởng, khen thưởng phải gắn liền với các phong trào thi đua, dựa trên kết quảcủa phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Cục Thuế luôn bám sát các điều kiện và tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, nghị định và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm kịp thời, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề, đặc biệt là khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích cao, thành tích dẫn đầu từng mặt hoạt động công tác.

 

Kết quả công tác khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020 đã có 4.666 lượt tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thuế tỉnh được các cấp khen thưởng. Trong 5 năm, tập thể Cục Thuế đều được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế khen thưởng, đặc biệt 2 năm liên tiếp (2018 và 2019) được Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng nhì, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua ngành, Bằng khen Lao động sáng tạo… Những điển hình tiên tiến được xét tặng, tôn vinh đều giữ vững và phát huy tính gương mẫu, tích cực. Công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thời gian qua đã giữ được vai trò là đòn bẩy thúc đẩy mọi công chức, người lao động tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước...

 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Để các phong trào thi đua yêu nước trở nên sôi nổi, thiết thực, Cục Thuế Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh và hướng các phong trào thi đua vào các mục tiêu tập trung quản lý tốt nguồn thu trên địa bàn; thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao; tiếp tục thúc đẩy triển khai tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế và quản lý nội bộ ngành tại các cơ quan, đơn vị. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và xử lý vi phạm về thuế; cùng với đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện khen thưởng kịp thời, nhằm động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến để công tác thi đua thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

 

CÔNG VĂN LÃNH

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Phú Yên

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây