Nỗ lực làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với thành viên

Thứ hai - 26/10/2020 09:37
Giai đoạn 2017-2020, hệ thống Liên minh HTX tỉnh nhận được 23 cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh; 26 bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, Bộ KH-ĐT, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, UBND tỉnh
Nỗ lực làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với thành viên

Giai đoạn 2017-2020, hệ thống Liên minh HTX tỉnh nhận được 23 cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh; 26 bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, Bộ KH-ĐT, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, UBND tỉnh; 42 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HTX. Các HTX, liên hiệp HTX nhận nhiều giấy khen của chính quyền các địa phương.

 

Bám sát chủ trương, kịp thời định hướng

 

Đến nay, KTTT tỉnh ghi nhận những kết quả khả quan với 100% HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, số HTX thành lập mới tăng 7 HTX so với nhiệm kỳ V. Các HTX có tổng vốn 500,5 tỉ đồng, tăng 1,16 lần so với nhiệm kỳ trước. Ước tính tổng doanh thu năm 2020 của các HTX là 430 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 150 triệu đồng/năm/HTX, tăng 1,36 lần so với giai đoạn trước.

Là tổ chức thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam về chuyên môn, là một thành phần kinh tế trong hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - hành động - sáng tạo - hiệu quả”. Nhiệm kỳ vừa qua, Liên minh HTX tỉnh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên thông qua hoạt động làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với KTTT, HTX. Đơn vị đã triển khai và tham gia xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về HTX; tuyên truyền vận động phát triển HTX; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị thành viên; tư vấn hỗ trợ HTX phát triển bền vững.

 

Đơn vị cụ thể hóa nhiều nội dung chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động điểm như tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT của tỉnh, 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh, triển khai Kế hoạch đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX giai đoạn 2017-2020… và lấy đó làm kim chỉ nam cho định hướng hoạt động của đơn vị thành viên trong hệ thống.

 

Nhờ đó đến nay, KTTT tỉnh ghi nhận những kết quả khả quan với 100% HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, số HTX thành lập mới tăng 7 HTX so với nhiệm kỳ V. Các HTX có tổng vốn 500,5 tỉ đồng, tăng 1,16 lần so với nhiệm kỳ trước. Ước tính tổng doanh thu năm 2020 của các HTX là 430 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 150 triệu đồng/năm/HTX, tăng 1,36 lần so với giai đoạn trước. HTX thu hút 110.594 thành viên, giải quyết làm việc thường xuyên cho 2.367 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng… Từ đây, vai trò và vị trí HTX được nâng lên, thực sự là chỗ dựa cho kinh tế hộ thành viên. HTX trở thành một trong những đơn vị có đóng góp tích cực cho địa phương trong thực hiện các chương trình trọng điểm quốc gia như xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp…

 

Đẩy mạnh kết nối

 

Liên minh HTX tỉnh luôn đồng hành cùng các HTX, thành phần nòng cốt của KTTT bằng cách định hướng, tạo điều kiện để các đơn vị phát huy tốt nhất nội lực. Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối để thu hút vốn đầu tư, chuyển giao KH-CN và giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các HTX trong quá trình hoạt động.

 

Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã khai thác tốt nguồn lực quốc tế, hỗ trợ tích cực cho phát triển KTTT, HTX. Điển hình, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Cơ quan nông nghiệp Phần Lan về phát triển lương thực và lâm nghiệp (FFD) để phát triển trồng rừng bền vững tại Phú Yên. Từ đây giúp các HTX có hoạt động lâm nghiệp được nâng cao nghiệp vụ trồng rừng cũng như nhận thức về chứng chỉ rừng… Các HTX còn được đầu tư kinh phí xây dựng mô hình vườn ươm cùng trang thiết bị hiện đại cho công tác chăm sóc, cắt tỉa, bảo vệ và khai thác rừng. Nhờ đó, bước đầu hiệu quả kinh tế trên lĩnh vực lâm nghiệp của các HTX có thay đổi rõ nét, hình thành được chuỗi giá trị lâm nghiệp toàn tỉnh và tạo tiền đề cho sự ra đời của nhiều HTX lâm nghiệp sau này.

 

Cùng với đó, đơn vị cũng tranh thủ sự hỗ trợ từ Liên minh HTX Việt Nam với trọng tâm là hỗ trợ xây dựng các chuỗi giá trị nông sản tại các HTX. Từ đây tạo đà cho các sản phẩm nông sản chủ lực như lúa giống, muối sạch… được nâng cao chất lượng, hoàn thiện dây chuyền sản xuất, đủ điều kiện hòa nhập thị trường. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam cả về vốn và kinh nghiệm đã thúc đẩy sự ra đời của HTX Lâm nghiệp công nghệ cao tỉnh Phú Yên, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh trong thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

 

Liên minh HTX cũng tăng cường kết nối với các sở, ban ngành trong tỉnh để tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, thuế, tài sản, cơ sở hạ tầng, vay vốn… Kết quả, nhiều HTX đã tiếp cận được vốn vay từ các ngân hàng thương mại; các HTX vận tải tìm được tiếng nói chung với cơ quan thuế; nhiều sản phẩm của HTX xây dựng được thương hiệu, tham gia xúc tiến thương mại mở rộng thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu.

 

Nâng cao năng lực thành viên

 

Để từng bước cải thiện trình độ cán bộ HTX, xây dựng HTX kiểu mới và thúc đẩy ngày càng nhiều HTX tự lực vươn lên hoạt động hiệu quả, Liên minh HTX tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, kiện toàn KTTT và đẩy mạnh phong trào thi đua.

 

Giai đoạn 2017-2020, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ HTX là thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kế toán và cán bộ chuyên môn. Từ đây giúp các HTX minh bạch hóa được tình hình tài chính, chuyên môn hóa phương án kinh doanh, hiện đại hóa trang thiết bị quản lý hành chính; xây dựng các HTX trở thành một đơn vị kinh tế năng động, hiện đại. Đơn vị cũng phối hợp với các ngành chức năng nâng cao kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, kỹ năng tiếp cận thị trường... cho thành viên HTX.

 

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh cùng chính quyền các địa phương kiên quyết giải thể những HTX ngừng hoạt động nhiều năm liền, tiến hành hợp nhất, sáp nhập những HTX yếu vào HTX mạnh để mở rộng phạm vi hoạt động; khuyến khích các hộ tư nhân, cá thể thành lập HTX mới và các doanh nghiệp trở thành thành viên trực thuộc HTX.

 

Liên minh HTX tỉnh còn triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh phát động theo các chủ đề “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX” và “HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới”… Từ đây khích lệ các HTX phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được cũng như tạo sự kết nối với các phong trào ở địa phương…

 

LÊ THANH LAM

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Phú Yên

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Tin hot trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây